Tel.: 06 - 535 320 71 info@nmusic.nl

Aankopen

[lifterlms_checkout]

 

  Hier kunt u uw aanmelding digitaal invullen. Wilt u dit liever op papier doen; zie het formulier "aanmeldformulier en avg". Wilt u/jij zo vriendelijk zijn dit formulier volledig in te vullen? Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet verwerkt worden. Voor de voorwaarden informatie en lesgeld bepaling; zie het formulier "lesovereenkomst".

  Les type
  Les type
  Les type
  Les type
  Les type
  Les type

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens:

  Nmusic draagt zorg voor een correcte verwerking van uw persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG. Zie hiervoor http://nmusic.nl/privacyverklaring/.
  Met dit formulier geef ik toestemming om gegevens over mij te verwerken. Hieronder kruis ik aan voor welke gegevensverwerkingen ik toestemming geef.

  • Nmusic mag beeld- en geluidmateriaal gebruiken voor intern gebruik
  (informatieschermen in de hal)

  • Nmusic mag beeld- en geluidmateriaal gebruiken voor externe doeleinden
  (informatiefolders, digitale media)

  • Ik krijg bericht door

  Deze toestemming is geldig tot beëindiging van de lesovereenkomst of de duur van de cursus.
  U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken d.m.v. een e-mail aan Nmusic.
  Met ondertekening van deze verklaring gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Machtiging:

  Ik machtig Nmusic, tot wederopzegging, om maandelijks de van te voren aangekondigde contributie van onderstaande bank-/girorekening af te schrijven t.g.v. rabobank rekeningnummer NL34 RABO 0146 1807 71 van Nmusic. Wijzigingen (bij contributie verhoging) kunnen zonder mijn tussenkomst door Nmusic met de bank worden geregeld.
  Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank of Postbank worden ingediend. Door dit formulier te accepteren en te verzenden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die beschreven staan in de lesovereenkomst.