Tel.: 06 - 535 320 71 info@nmusic.nl

Download PDF

Algemene voorwaarden muzieklessen seizoen 2020-2021                                      

Lessen

Bij Nmusic kun je kiezen uit de volgende lesvormen: individueel, duoles of groepsles. Je kunt met aanmelden aangeven welke vorm je voorkeur heeft. Er kan pas les gevolgd worden nadat je hebt aangemeld via het aanmeldformulier welke op de website staat.

Lesgeld / maandgeld

De lesprijzen zijn opgebouwd uitgaande van een lesprijs vermenigvuldigd met het aantal lessen (in het jaar 2020-2021 zijn er 36 lesweken) en verdeeld over 12 maandelijkse termijnen.

Prijzen muziekles tot 21 jaar

 

Prijzen muziekles vanaf 21 jaar

 

Btw

Leerlingen onder de 21 jaar vallen niet binnen het btw-tarief. Muzieklessen vallen bij de Nederlandse Belastingdienst onder de categorie ‘onderwijs’ wat betekend dat leerlingen onder de 21 jaar geen btw hoeven te betalen. Leerlingen van 21 jaar en ouder dienen wél btw over het lesbedrag te betalen. (zie tabel lesgeld)

Cursussen

Er is een mogelijkheid om een aantal lessen te volgen in een cursusjaar. Per les tot 21 jaar zijn de kosten € 15,00 per les vanaf 21 jaar € 18,15. Hiervoor gelden geen gratis proeflessen en geldt een beperkt aantal lessen van maximaal 10.

Proefles

Een leerling heeft de mogelijkheid om een muziekinstrument uit te proberen. Daarvoor geven wij gratis en vrijblijvend een proefles.

Huur saxofoon

Bij Nmusic heeft u de mogelijkheid om een saxofoon te huren. De kosten hiervoor bedragen € 12,50 per maand. Voor deze huurprijs beschikt u over een saxofoon plus koffer. De rietjes dienen zelf te worden aangeschaft. Het bedrag wordt elke maand geïncasseerd in combinatie met het lesgeld. Om de huurprijs zo laag mogelijk te houden heeft Nmusic ervoor gekozen de saxofoons niet op te nemen in het verzekerings- en onderhoudspakket. Voor onderhoud en/of schade aan het instrument is de huurder aansprakelijk. We hebben een beperkte voorraad.

Betaling

Het lestarief, dat aan het begin van het lesseizoen of begin van een nieuw kalenderjaar wordt vastgesteld, bedraagt een maandelijks lestarief dat elke maand wordt geïncasseerd (zie hiervoor het aanmeldingsformulier). Voor de cursussen worden over de aantal afgenomen lessen een factuur via de mail verstuurd.

Absentie leerling              

Wanneer een les een week tevoren wordt afgemeld kan deze zo mogelijk verzet worden naar een andere tijd. In alle andere gevallen of lukt dit niet dan vervalt de les en komt deze voor rekening van de leerling (ouder).

Absentie docent

Wanneer de docent de les afzegt wordt de les zo mogelijk ingehaald, lukt dit niet dan wordt het verrekend bij de eerst volgende incasso. LET OP!! Het schooljaar 2020-2021 bestaat uit 36 lesweken en betekent dat er dit jaar 3 lessen niet door zullen gaan.

Lesmateriaal

In overleg met de docent wordt gekeken welk lesmateriaal nodig is, een leerling schaft deze lesmaterialen zelf aan.

Vakantie  

De vakantie periode loopt gelijk met de schoolvakanties in regio noord.( Alle vakanties worden geïncasseerd, omdat de maandelijkse betaling een termijn is van het totaalbedrag) 

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Pasen 2 - 5 april 2021
Meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 mei 2021
Pinksteren 23 -24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

Beëindiging les overeenkomst  door leerling / ouder

Beëindiging van de lesovereenkomst is mogelijk met inachtneming van een periode, die een maand bevat, wat inhoudt, dat na de beëindiging over die maand lesgeld verschuldigd is. De leerling heeft nog recht op deze lessen. Deze beëindiging moet voor de eerste van een maand en via de mail opgezegd worden. Indien de leerling een heel jaar les heeft gevolgd en voor de zomervakantie opzegt dan loopt de betaling in de zomervakantie nog door.

Privacy verklaring

Voor de privacy verklaring verwijzen wij u naar onze website: http://nmusic.nl/privacyverklaring/ . Hier kunt alles lezen over hoe we met uw gegevens omgaan. In onze aanmeldformulier vragen wij u toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor reclame doeleinden.